Το σώμα μας είναι ένα «όχημα», το οποίο επιτελεί καθημερινά και αδιάκοπα λειτουργίες που είναι σημαντικές για την επιβίωσή μας. Στις μέρες μας είναι ευρέως γνωστό ότι όλα τα συστήματα του σώματός μας αλληλοεπιδρούν και συνδέονται μεταξύ τους. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε αυτή τη συνέργεια με μια μουσική ορχήστρα, η οποία παίζει ένα τραγούδι και…

ThetaCosmos

THETAHEALINGHELLAS.COM | Copyright © 2015| Webpass.gr

Top
Follow us: