Το ThetaHealing®, άρχισε να αναπτύσσεται από τη Βαϊάννα Στάιμπαλ το 1995. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί τα εγκεφαλικά κύματα Θήτα, για να δημιουργήσει σύνδεση με την ενέργεια Όλων Όσων Υπάρχουν – τη δημιουργική ενέργεια που υπάρχει σε όλα τα πράγματα – και να παρατηρηθούν θεραπείες και να αλλαχθούν περιοριστικές πεποιθήσεις. Παλιότερα πίστευαν ότι τα κύματα Θήτα…

ThetaCosmos

THETAHEALINGHELLAS.COM | Copyright © 2015| Webpass.gr

Top
Follow us: