Συνεδρία μέσω Διαδικτύου

Συνεδρία μέσω Διαδικτύου – Με τον ίδιο τρόπο που θα πραγματοποιούσαμε μια προσωπική συνεδρία, θα γίνει και η συνεδρία από απόσταση.

Προτείνετε η χρήση οποιασδήποτε εφαρμογής παρέχει τη δυνατότητα βιντεοκλήσης, όπως Zoom, Skype, Viber, επειδή καλό είναι να υπάρχει οπτική επαφή, προκειμένου να διεξαχθεί ο μυϊκός έλεγχος. Όπως αναφέραμε και στις συχνές ερωτήσεις το ThetaHealing χρησιμοποιεί την ενέργεια της Δημιουργικής Πηγής για να κάνει τη θεραπεία.

Αυτή η ενέργεια δεν περιορίζεται από το χώρο ή το χρόνο, συνεπώς δεν απαιτείται να βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να δουλέψουμε από απόσταση σας διαβεβαιώνω ότι η συνεδρία εξ’ αποστάσεως είναι εξίσου αποτελεσματική και ακριβής.

Για συνεδρίες μέσω διαδικτύου επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.